thi-nganh-thiet-ke-thoi-trang-phai-co-khieu-ve

Thi vào ngành Thiết kế Thời trang có khiếu vẽ. Vì đây là một ngành năng khiếu nên đa phần các trường đều tổ chức thi năng khiếu hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác. Tuy nhiên cũng có một số trường xét tuyển theo tổ hợp môn thông thường.

Thi vào ngành Thiết kế Thời trang có khiếu vẽ. Vì đây là một ngành năng khiếu nên đa phần các trường đều tổ chức thi năng khiếu hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác. Tuy nhiên cũng có một số trường xét tuyển theo tổ hợp môn thông thường.

Thi vào ngành Thiết kế Thời trang có khiếu vẽ. Vì đây là một ngành năng khiếu nên đa phần các trường đều tổ chức thi năng khiếu hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác. Tuy nhiên cũng có một số trường xét tuyển theo tổ hợp môn thông thường.

Both comments and trackbacks are currently closed.