Sinh viên ngành Thiết kế thời trang ĐH Duy Tân đi thực tế tại Nhà máy dệt may Hòa Thọ

Sinh viên ngành Thiết kế thời trang ĐH Duy Tân đi thực tế tại Nhà máy dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng)

Sinh viên ngành Thiết kế thời trang ĐH Duy Tân đi thực tế tại Nhà máy dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng)

Sinh viên ngành Thiết kế thời trang ĐH Duy Tân đi thực tế tại Nhà máy dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng)

Both comments and trackbacks are currently closed.