Buổi Casting Model của ngành Thiết Kế Thời Trang Đh Duy Tân. Đặc biệt tham gia vào BGK của buổi casting có sinh viên DTU Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 – top 20 tại Miss World Vietnam Võ Thị Thương

Buổi Casting Model của ngành Thiết Kế Thời Trang Đh Duy Tân. Đặc biệt tham gia vào BGK của buổi casting có sinh viên DTU Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 - top 20 tại Miss World Vietnam Võ Thị Thương

Buổi Casting Model của ngành Thiết Kế Thời Trang Đh Duy Tân. Đặc biệt tham gia vào BGK của buổi casting có sinh viên DTU Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 – top 20 tại Miss World Vietnam Võ Thị Thương

Both comments and trackbacks are currently closed.